Når sydfrugterne i drivhusene blomstrer, så skal vi hjælpe til med at få dem bestøvet. De blomstrer nemlig så tidligt på året, at vinduerne er lukkede – også for de bestøvende hjælpere. Med en pensel går det også, og det er et hyggeligt job.
Tænk hvis vi ingen bier havde? Så skulle vi flytte pollen med små pensler for at få frugt på bærbuske, frugttræer i haven og alle afgrøderne på landmandens marker.

Byd de vilde bier til fest i haven
Til enhver fest skal der mad og drikke til gæsterne. Sådan er det også med bierne. Der skal være masser af nektar og pollen, og de skønne insekter tager til takke med vand, når tørsten skal slukkes. Et vandhul eller blot et fuglebad er tilstrækkeligt for de summende venner. Forårets tidlige løgvækster som erantis, vintergækker og især krokus er vigtige bidragsydere til biernes store ædegilde. Blandt træerne er pil en utrolig vigtig fødekilde i det tidlige forår.

Plads til de næste generationer
Bier bygger reder, og det gør de oftest i jorden. Måske har du forstyrret en nedgravet humlebi i det lune staudebed? Løs varm jord uden beplantning er ofte der, hvor bierne bygger reder i jorden. Andre bier bygger deres reder i kviste eller insektgange i træer. Dødt træ eller hule kviste som eks. hyld eller brombær er også nogle af deres foretrukne redesteder.
Du kan hjælpe bierne ved at lave bihoteller og sætte op flere steder i haven – lidt på samme måde, som når vi sætter redekasser op til fuglene.

N.B. I haven vil vi gerne tiltrække de vilde bier. Honningbierne hører til hos biavlerne, hvor de sørger for at producere honning med bestøvning af især landbrugets afgrøder. De vilde bier er meget effektive og vigtigere – de er ikke selektive i deres bestøvning ligesom honningbierne er. Har vi mange vilde bier i haven, så bliver både tomater, blomster, frugtbuske og -træer bestøvet grundigt.

UNDLAD AT ANVENDE KEMI I DIN HAVE