Havetips uge 14

Af: Marianne Bachmann Andersen

Plej din plæne – 5 gode råd

Årets græsplæner er pænt grønne, for trods en nedbørsrig vinter, så har de fleste plæner fået lys og luft. Dog vil de plæner, som har stået under vand i længere perioder være under pres. Vandet har tvunget luften (især ilt) ud af jorden, og så har rødderne svært ved at ånde. De seneste ugers tørvejr har dog pyntet gevaldigt på vandregnskabet, så mange vil opleve, at regnormenes flittige arbejde med at ”lufte” jorden er godt i gang.

Det skal nok gå – alt sammen. Sådan er vi mange, der har det i disse tider. Hvis plænen ikke er helt grøn, hvis der er ukrudt eller mos i den, så går det nok. Hvis du omvendt skatter en græsplæne med masser af trivsel og sundt græs, så følg disse fem råd:

  1. Vent til der er synlig nyvækst

Gå aldrig i gang med græsarbejdet til du kan gå på græsset uden at synke i. Du skal også kunne se synligt vækst af græsset, inden du tager fat. Her fra april måned er det oplagt at få kigget nærmere på græsset.

  1. Vertikalskære

Du kan med fordel lufte din plæne med en vertikalskærer. Den kan evt. lejes eller købes, og den findes både som et håndredskab og med motor. Den motordrevne er meget effektiv og nem at anvende, mens der skal lidt flere kræfter til, hvis du vælger modellen uden motor. Vertikalskæreren har knive, der går ned i plænen og åbner så at sige plænen op, så der kan komme lys og luft til rødderne. Samtidig skærer den mossets højtliggende rødder over. På en velholdt plæne skal skæredybden være 3 mm, mens en mindre jævn plæne skal skæres i en dybde på 5 mm.
For de fleste plæner skal der kun skæres i den ene retning, men har du områder, hvor græsset er i stærk konkurrence med mos, er det en god idé at behandle i begge retninger.

Din plæne skal være tre år gammel, inden du begynder at vertikalskære

Det skal være relativt tørt, når du kører med en vertikalskærer

  1. Riv sammen og hold pause

Når du har plaget og skåret din plæne i tusinde stykker, så skal du rive al det løse græs og mos væk fra plænen. Tilbage står en ret pjevset plæne, der har brug for at komme sig. Græsrødderne er skåret over, og nu kommer perioden, hvor det tilbageblevne græs skal dele sig og danne en tæt plæne. Det kræver tid og masser af ro. Boldspil og anden færdsel på plænen er forbudt i en uges tid efter behandlingen.

  1. Eftersåning og gødskning

Du kan efterså bare områder med ca. 3 kg frø pr. 100 m2. Har du mulighed for at tromle plænen efter såningen, får du det bedste resultat. Måske er det kun i pletter, at det er nødvendigt at efterså. Vand forsigtigt efter såning.
Gødning i det tidlige forår er altafgørende for at få en flot og tæt græsplæne uden alt for meget mos. Det er græsset, der har glæde af gødningen, og når græsset gror godt, så kommer der næsten ingen mos og ukrudt i plænen.
Spørg din gartner til råds, så du får valgt en god gødningsstrategi, der passer godt til dig og din plæne.

VEJLEDENDE GØDSKNING AF GRÆSPLÆNER

Antal kg pr. 100 m2 plæne

Tidspunkt Naturgødning Kunstgødning
Primo april 3 kg 2 kg
Midt maj 3 kg 2 kg
Primo juli 2 kg
Primo august 3 kg
Primo september 2 kg

       5. Klip din plæne jævnligt

Hver gang du klipper din plæne, sender du signal til græsset om at danne nye sideskud, og din plæne bliver derfor tættere. Undlader du at klippe din plæne, vil den hurtigt få så lange strå, at den lægger sig ned og ødelægger græsplanterne under sig.
Fortsæt frem til efteråret med at klippe din græsplæne ugentligt. Først når temperaturen igen er under 8 grader standser græsset sin vækst

 

Fra affald til guld

               

 Visne toppe skal klippes ned og det giver store mængder af haveaffald

Årets største udfordring – Corona : Covid19 – løber med de fleste overskrifter i disse uger, og når der alligevel slipper andre historier ind i nyhedsfladen, så handler en del af dem om havearbejde og ikke mindst haveaffald.

Heldigvis ser det ud til, at de desperate haveejere med trailerne fulde af grene og poser med ukrudt kan få lov til at komme af med deres affald på de kommunale genbrugspladser. Nu kan oprydningsarbejdet fortsætte og foråret 2020 vil blive husket for det år, hvor de danske haver står flot.

De ekstra hjemmetimer og de mange friweekender levner plads til at komme ud i haven, og så vil det uundgåeligt skabe haveaffald. Staudetoppe og visne prydgræsser klippes ned, nedfaldne grene fra vinterens storme skal samles sammen, hækken måske klippes ind, og græskanterne rettes op. Trillebøren og diverse havebeholdere fyldes hele tiden op, og hvor gør man af det?

Løsningen med at borgere kan aflevere deres haveaffald på kommunens genbrugsanlæg er god. Kommunen fragter alle grene og dynger af ukrudt til centrale pladser, hvor de, sammen med affald fra landbruget, komposterer affaldet. Ude i den anden ende kommer – efter mange måneder – guld. Kompost, som kommer tilbage i kredsløbet igen.

Har du mulighed for selv at kompostere, så sparer du miljøet for en hel del energi. Transport af affald fylder meget, så kig på din egen grund og have – kan der blive plads til en kvasbunke, et ”hegn” med afskårne grenaffald og en kompost til de bløde staudetoppe og ukrudtet.

Haveaffald er et slaraffenland for smådyr som fugle, pindsvin og tudser. En masse insekter hjælper med til at nedbryde de biologiske elementer, og måske kan du tillade brændenælder i at vokse sammen med kvasbunkerne? Brændenælder er nemlig helt vildt gode som fødeplanter til flere sommerfugle, og deres bestand er væsentligt reduceret.

PS Det er ikke muligt at få lov til at brænde sit haveaffald af. Faktisk er det kun beboere i landzonen, der kan få lov at brænde haveaffald af, og det skal ske fra 1. december – 1. marts.